Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/świętokrzyskie z dnia 20.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs instruktora sportu osób niepełnosprawnych, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje o unieważnieniu postępowania w dniu 11.07.2024r. z powodu braku ofert.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych