Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 20.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Prawo jazdy kategorii B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
braku ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym
.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych