Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/MAZOWIECKIE z dnia 20.06.2024  r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Microsoft Excel ( Podstawowy – Średniozaawansowany – Zaawansowany), organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 11.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach,
Ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice NIP: 5492156123

Łączna cena brutto: 1516 zł
słownie: tysiąc pięćset szesnaście i 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych