Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/śląskie z dnia 21.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Prawa Jazdy Kat.B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 04.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
OSK ELMAK M&M sp.z o.o. ul. Armii Krajowej 53D  41-506 Chorzów

Łączna cena brutto: 7599,90 zł
słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 90/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych