Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 24.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 04-13.08.2024 r.

Zamawiający w dniu 11.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
COS OPO Spała, Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódź

Łączna cena brutto: 79077,50 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych