Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PSYCH/Ł/2024 z dnia 06.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu pt. „Skuteczna integracja, szansą dla Ciebie”.

Zamawiający w dniu 25.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
SZKOLENIA I DORADZTWO Marek Troc, Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski

Łączna cena brutto: 109 zł/1 godz

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.