Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące: Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na-podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLogo Fundacji PZU
Zapytanie ofertowe nr 1/S/WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/S/WARMIŃSKO-MAZURSKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – PSYCHOLOGICZNEGO

Czytaj więcej