Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące: Szkolenia z zakresu form wsparcia osób z niepełnosprawnościami z zastosowaniem ICF

Zapytanie ofertowe nr 7/SZFAR/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Szkolenia FAR.

Czytaj więcej
Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/SZFAR/2023-2024 z dnia 18.01.2024 r.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 6/SZFAR/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastrononicznej dla kadry i uczestników/czek Szkolenia FAR

Czytaj więcej
Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/SZFAR/2023-2024 z dnia 20.11.2023 r

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 5/SZFAR/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastrononicznej dla kadry i uczestników Szkolenia FAR.

Czytaj więcej