Otrzymaliśmy finansowanie uczestnictwa w konferencji ESCIF

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” otrzymała dotację w wysokości 8 862,50 zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dzięki czemu będziemy mieli możliwość uczestniczyć w kongresie ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation) w Salonikach, oraz złożyć wniosek o przystąpienie do European Spinal Cord Injury Federation.

Na kongresie reprezentować nas będą nasi wieloletni instruktorzy aktywnej rehabilitacji tj. Marta Wadelik oraz Dawid Feder.

Celem członkostwa FAR w ESCIF poza wymianą doświadczeń jest rozwijanie standardów wsparcia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w ramach programów aktywizacji i włączenia społecznego.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

logo Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, logo Narodowego Instytutu Wolności, logo Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich