Index

Nasi partnerzy
Siedziba FAR

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

tel./fax: 22 651 88 02
tel.: 22 651 88 03
tel.: 22 858 26 39
tel.: 22 642 22 91

e-mail: info@far.org.pl