zdjęcie - Spotkanie naukowe ISCoS 2023 w Edynburgo. Na zdjęciu we wnętrzu dwoje instruktorów FAR Katarzyna Emich i Dawid Feder

Spotkanie Naukowe ISCoS 2023

W dniach 8-11 października odbyło się 62 doroczne Spotkanie Naukowe International Spinal Cord Society (ISCoS 2023), w którym dzięki wsparciu finansowemu ze strony Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, udział wzięli instruktorzy FAR. Było to dla nas bardzo ważne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy, nasi przedstawicieli uczestniczyli w tak znaczącym dla środowiska os. z niepełnosprawnościami spotkaniu. Kluczowy, jest również fakt, że poruszany tam był temat badania efektywności obozów Aktywnej Rehabilitacji, które są realizowane przez FAR.

Dobrym zwyczajem reprezentowała nas delegacja złożona z instruktora po urazie rdzenia kręgowego oraz fizjoterapeuty.

Udało się wziąć udział między innymi w następujących prelekcjach:

  • Ocena wieloaspektowych programów/interwencji: Doświadczenia z „peer mentor” – wsparcie udzielane przez osoby z URK
  • Nieinwazyjna stymulacja rdzenia kręgowego wspomagająca czynność jelit po urazie rdzenia kręgowego
  • Zdrowie kobiet i urazy/dysfunkcje rdzenia kręgowego: wytyczne, wyzwania i możliwości
    w 2023 r.
  • Rekonwalescencja i reintegracja w pierwszym roku po urazie rdzenia kręgowego: przeżycia osób po urazie rdzenia kręgowego i ich opiekunów
  • Uraz rdzenia kręgowego – możliwości i opieka podczas konfliktu
  • Programy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce – efekty programów świadczonych przez „peer mentorów” dla osób po urazie rdzenia kręgowego – obozy FAR

Podczas trwania konferencji nasi instruktorzy poznali wiele osób ze świata nauki oraz przedstawicieli innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób po urazach rdzenia, w tym z takich krajów jak: Norwagia, Kanada, Nigeria.

Pierwszym owocem nowych znajomości jest zaproszenie ze strony organizacji Sunnaasstiftelsen
z Norwegii do złożenia wizyty w ich siedzibie. W grudniu nasi przedstawiciele wybierają się do Oslo aby poznać m.in. metody działania i pracy przy organizacji obozów Aktywnej Rehabilitacji.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Wartość otrzymanej dotacji 8 000,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

logo Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, logo Narodowego Instytutu Wolności, logo Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich