zdjęcie uczestników obozu w Wiśle 10-21.09.2023

STARTujemy z aktywnością! Wisła 10-21.09.2023

Zakończyliśmy organizowany przez region śląski, kolejny obóz aktywnej rehabilitacji realizowany w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”.

Były to dla nas wszystkich bardzo intensywne dni, w trakcie których zrealizowano treningi w zakresu techniki jazdy na wózku, samoobsługi, pływania, dyscyplin sportowych oraz kompetencji społecznych.

Każdy z uczestników miał też możliwość pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych, charakterystycznych dla osób po urazie rdzenia kręgowego. Stanęliśmy twarzą w twarz ze stereotypami, barierami, problemami zdrowotnymi, które nas dotyczą, a często zostają niezauważane.

Mimo sporej ilości aktywności i zadań do wykonania, staraliśmy się zwracać uwagę na to czego potrzebujemy oraz na bycie w kontakcie z samym sobą i z innymi. Dla wielu osób obóz był czasem pokonywania swoich ograniczeń jak i mierzenia się z trudnościami, jednak dzięki wspierającej postawie kadry i beneficjentów, wykorzystaliśmy go najlepiej jak tylko mogliśmy zabierając ze sobą do domu ogrom wiedzy oraz wyjątkowych przyjaźni.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych