Na zdjęciu: Uczestnicy szkolenia podczas zajęć na sali, Sobieszewo 5-7.06.2023.

Szkolenia I stopnia w Sobieszewie

W terminie 5-7.06.2023 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji przeprowadziła spotkanie szkoleniowe dla kadry pracującej w ramach działań z dziećmi. „Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem biologicznych, zdrowotnych, psychologicznych, społecznych, funkcjonalnych i środowiskowych aspektów niepełnosprawności” obejmowało problematykę komunikacji z grupą osób z różnymi niepełnosprawnościami, współpracy oraz motywacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, a także prowadzenie osób we wczesnym etapie życia z niepełnosprawnością.

Szkolenie prowadzone było przez doświadczoną kadrę FAR oraz specjalistę – psychologa.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych