Grupa uczestników szkolenia 1 stopnia w Spale 18-20.06.2023

Szkolenia I stopnia w Spale

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji przeprowadziła w Spale w terminie 18-20.06.2023  „Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem biologicznych, zdrowotnych, psychologicznych, społecznych, funkcjonalnych i środowiskowych aspektów niepełnosprawności”, które obejmowało działania na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością. W trakcie szkolenia poruszano problematykę przebiegu procesu leczenia oraz dostępne formy terapii i interwencji w systemie ochrony zdrowia oraz inne dostępne formy usług medycznych dla osób doświadczających niepełnosprawności na skutek wypadków i zdarzeń losowych.

Szkolenie prowadziły osoby od wielu lat współpracujące z FAR oraz specjalista psycholog.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych