Na zdjęciu: Grupa uczestników szkolenia w sali wykładowej w trakcie rozmów. Spała 18-20.12.2023

Szkolenia I stopnia w Spale

W terminie 18-20.12.2023 w Spale zebrała się grupa kadry FAR która uczestniczyła w spotkaniu z serii „Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem biologicznych, zdrowotnych, psychologicznych, społecznych, funkcjonalnych i środowiskowych aspektów niepełnosprawności”.  Szkolenie było ostatnim z I serii spotkań dla osób zrekrutowanych do projektu. Ze względu na doświadczenia osób uczestniczących zajęcia owocowały wieloma dyskusjami i twórczymi pomysłami. Wszystko działo się pod okiem wykwalifikowanej Kadry FAR.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych