Na zdjęciu: Grupa uczestników szkolenia w sali wykładowej. Warszawa 4-6.10.2023

Szkolenia I stopnia w Warszawie

Z uwagi na duże zainteresowanie działań FAR na polu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami Fundacja Aktywnej Rehabilitacji przeprowadziła w Warszawie w terminie 4-6.10.2023 kolejne spotkanie w tej tematyce. „Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem biologicznych, zdrowotnych, psychologicznych, społecznych, funkcjonalnych i środowiskowych aspektów niepełnosprawności” obejmowało działania na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością. Pogłębiało medyczny i biologiczny obraz rzadkich chorób o charakterze neurodegeneracyjnym.

W trakcie szkolenia poruszano problematykę przebiegu procesu leczenia oraz dostępne formy terapii i interwencji w systemie ochrony zdrowia oraz inne dostępne formy usług medycznych dla osób doświadczających niepełnosprawności na skutek wypadków i zdarzeń losowych.

Na zdjęciu: Grupa uczestników szkolenia w sali wykładowej w trakcie pracy na materiałach szkoleniowych. Warszawa 4-6.10.2023
Na zdjęciu: Grupa uczestników szkolenia w sali wykładowej w trakcie pracy na materiałach szkoleniowych. Warszawa 4-6.10.2023

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych