Na zdjęciu: Grupa uczestników szkolenia w sali wykładowej. Spała 16-18.02.2024

Szkolenia dla kadry FAR Spała

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w terminie 16-18.02.2024 w Spale rozpoczęła realizacje drugiego cyklu szkoleń dla osób zrekrutowanych do projektu „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym”.  Kolejna seria spotkań została zaplanowana dla uczestników w temacie: „Szkolenia z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami”.

W Spale osoby przebyte rozpatrywały zastosowanie ICF w aspekcie problematyki pracy z dziećmi, kobietami na wózku oraz w aspekcie zatrudnienia i pracy. Wszystkie tematy były przeprowadzane po wcześniejszych konsultacjach potrzeb osób uczestniczących w programie. Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem specjalistów w powyższych dziedzinach.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych