Na zdjęciu: Grupa uczestników szkolenia w sali wykładowej w trakcie wykładu. Warszawa 15-17.03.2024

Szkolenia dla kadry FAR w Warszawie

W terminie 15-17.03.2024 w Warszawie odbyło się ostatnie ze spotkań w tematyce „Szkolenia z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami”. Szkolenie było okazją podsumowania całości pracy w projekcie „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” oraz dopracowania i przeanalizowania trudnych tematów pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych