Na zdjęciu: Grupa uczestników szkolenia w sali wykładowej. Zielona Góra 13-15.09.2023

Szkolenia I stopnia w Zielonej Górze

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji przeprowadziła w Zielonej Górze w terminie 13-15.09.2023 „Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem biologicznych, zdrowotnych, psychologicznych, społecznych, funkcjonalnych i środowiskowych aspektów niepełnosprawności” kierowane było do grupy osób od wielu lat pracujących w FAR które twarzą zespoły projektowe.

Głównym tematem pracy była współpraca w zespole, z udziałem specjalistów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, personelu medycznego, pracowników środowiskowego systemu wsparcia, specjalistów w zakresie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w trakcie całego procesu aktywizacji osoby niepełnosprawnej, zawiązywanie zespołu rehabilitacyjno – aktywizującego.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych