Uczestniczki warsztatu Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem 03-11.10.2023 r.

„U stóp szklanych gór”

„To już nie te drzwi, to już nie ten dom.
Wciąż szukamy swych miejsc, daleko stąd… tam gdzie człowiek już chce tyko prawdę znać…”
„… wiem, że jesteś u stóp swych szklanych gór, aby wspinać, wspinać się i opadać w dół…”

W dniach 03-11.10.2023 r., w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” odbył się Warsztat Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem z województwa lubelskiego.

Grupę Warsztatu stanowiły Panie Amazonki. Była to wspaniała grupa cudownych kobiet.

Program Warsztatu dopasowany był pod indywidualne potrzeby oraz dostosowany do predyspozycji i preferencji  zawodowych Uczestniczek.

Głównym celem programowym  przeprowadzonego Warsztatu była aktywizacja zawodowa oraz pomoc Beneficjentkom do wejścia na rynek pracy.

Program zajęć z całego Warsztatu był szansą do zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do możliwości adaptacji po to by móc realizować się w różnych sferach życia (nie tylko zawodowej ) bez względu na stopień i rodzaj posiadanej niepełnosprawności.

Obowiązkowymi zajęciami  z uwagi na charakter projektu były warsztaty z doradcą zawodowym, które cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem  uczestniczek.

Zajęcia te umożliwiły poznanie i określenie własnego potencjału, zarówno mocnych jak i słabszych stron. Przeprowadzony został trening autoprezentacji, omówiono  sposoby poruszania się po rynku pracy-poszukiwanie konkretnych stanowisk oraz  zasady pisania dokumentów aplikacyjnych  a także odpowiedniej autoprezentacji podczas rozmów  kwalifikacyjnych.

Do codziennych  sportowych zajęć należały spacery po górach i dolinach, zajęcia z wykorzystaniem kijków-nordic walking oraz zajęcia w basenach- aqua aerobic.

Wszystkie te aktywności cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem,  uczestniczki brały w nich aktywny udział.

Zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu edukacji artystyczno-manualnej. Uczestniczki początkowo odchodziły do nich z dystansem, jednak w miarę upływu czasu bardzo się w nie zaangażowały oraz przyniosły dużo relaksu i dobrej zabawy.

Uczestniczki wykonały własne rękodzieła, były to prace wykonane na lnianych torbach. Malowały  i zdobiły darami jesieni oraz wykonały  prace przy użyciu węgla malarskiego.

Odbyły się także warsztaty- pogadanki z zakresu  edukacji prozdrowotnej  dotyczące profilaktyki zdrowia.

Uczestniczki uzyskały merytoryczną, kompleksową wiedzę na ten temat a także w jaki sposób i jakie skierowania -badania należy uzyskać podczas wizyt w placówkach medycznych oraz podczas  kontrolnych badań u onkologów.

Miejsce Warsztatu  jakim było urokliwe Zakopane  sprzyjało pozytywnej atmosferze.  Umożliwiało także  organizację spacerów i wszelkich zajęć sportowych tak bardzo potrzebnych kobietom z chorobą onkologiczną.

Zakopane przywitało uczestniczki pięknym latem, jednak później pogoda zmieniła się na bardziej wiosenno-jesienną,  miałyśmy także  przyjemność zobaczyć pierwsze opady śniegu w tym roku. Aura pogodowa zapewniła nam aż 4 pory roku podczas 1 Warsztatu, ale nawet zima która pojawiła się na koniec pobytu nie pokrzyżowała nam codziennych aktywności na łonie natury.

Podobne doświadczenia oraz bagaż życiowych przeżyć, codziennych trosk i lęków o własne zdrowie i życie bardzo zespolił i zjednoczył całą grupę. Pomiędzy Paniami nie było rywalizacji lecz szczera chęć współpracy oraz wymiany doświadczeń. Integracja grupy, pierwsze spotkanie w Karczmie przy akompaniamencie góralskiej kapeli wprowadziło radosną, wesołą atmosferę.

Czas Warsztatu oprócz zdobywania obszernej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego  był  czasem  na wzajemne poznanie się, integrację , długie rozmowy. Panie bardzo zżyły się przez ten tydzień, utworzona została także specjalna grupa na komunikatorze messenger, by ułatwić i umożliwić szybszy kontakt. Dodatkowymi atrakcjami były wyjścia do Muzeum Figur Woskowych oraz do odwróconego Domku, wyjściom  tym towarzyszyło dużo śmiechu i pozytywnej energii. Były również chwile nostalgiczne, chwile  wzruszeń i łez. Był to potrzebny czas sprzyjający oczyszczeniu i umożliwieniu wejścia w głąb siebie a także zrozumienia że nie tylko „ja” borykam się na co dzień z podobnymi troskami i chwilami zwątpienia.

Wycieczki w góry i doliny wymagały często przekroczenia własnych granic, dużej siły psychicznej i odporności fizycznej Pań Amazonek, ale czymże są szczyty i góry dla tak silnych KOBIET JAK ONE…