warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Krakowie 22-24-09-2023

Warsztat AR dla dzieci w Krakowie

W dniach 22-24 września 2023 roku odbył się w Krakowie w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolna” Warsztat Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”.

W warsztacie uczestniczyło 5 dzieci wraz rodzicami. Warsztat obejmował program dedykowany zarówno dla dzieci jak i szkolenie dla rodziców.

Trenowaliśmy technikę jazdy, elementy samoobsługi, realizowaliśmy trening ogólno-kondycyjny oraz gry i zabawy usprawniające. Podopieczni poznali budowę wózka oraz zasady jego konserwacji, a także przeprowadziliśmy warsztaty z mapy ciała oraz prawidłowej higieny.

Na warsztacie nie zabrakło również dobrego humoru i pozytywnej atmosfery. Podopieczni mieli okazji do integracji a rodzice skorzystali z wyczerpujących warsztatów ze specjalistą oraz wymienili się doświadczeniami.
Dziękujemy wszystkim za obecność i za wspólny, dobrze spędzony czas.

Kadra Warsztatu

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych