Na zdjęciu uczestnicy i kadra Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji przed wejściem do Ośrodka Wypoczynkowego „MAUSZ” w Ostrowiu Mausz

Warsztat AR w Mauszu

W dniach 07-09.06.2024 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „MAUSZ” w Ostrowie Mauszu odbył się Warsztat Aktywnej Rehabilitacji organizowany przez region pomorski Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Wzięło w nim udział pięcioro uczestników poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz sześcioro osób kadry w tym dwóch instruktorów poruszających się na wózkach.

Podczas Warsztatu odbywały się treningi kompetencji społecznych, poruszano tematy edukacji prozdrowotnej, pracowano nad samoobsługą beneficjentów oraz wzmacniano kondycję fizyczną. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w dyscyplinach sportowych, takich jak: bulle/boccia, mӧlkky i strzelanie z łuku.

Beneficjenci mogli poznać zasady prawidłowego poruszania się na wózku oraz pokonywania barier architektonicznych w zróżnicowanym terenie. Zajęcia i treningi przeprowadziliśmy na otwartej przestrzeni w obiektach zamkniętych, dbając jednocześnie o uzupełnianie elektrolitów.

Mamy nadzieję, że WAR dla wszystkich był pouczający i satysfakcjonujący.
Pozdrawiamy i do zobaczenia.
Kadra i wolontariusze FAR

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych