warsztat w Spale 28-30.07.2023

Warsztat AR W Spale

 W dniach 28-30 lipca odbył się inspirujący warsztat aktywnej rehabilitacji, który zapewnił uczestnikom wiele możliwości rozwoju. Podczas tego wydarzenia, osoby miały okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie techniki przesiadania oraz jazdy. Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnorodnymi ciekawymi ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

Niezwykle atrakcyjnym elementem warsztatu były również pogadanki prowadzone przez Pielęgniarkę z zakresu urologi, która omówiła skutki zdrowotne oraz udzielił wskazówek dotyczących dbania urologie o skórę. Uczestnicy mogli zdobyć wartościowe informacje na temat tych zagadnień, co pozwoliło im lepiej zrozumieć konsekwencje oraz podjąć odpowiednie działania w celu utrzymania zdrowia.

Ponadto, podczas warsztatu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w muzycznym quizie, który stanowił świetną rozrywkę i sprawił, że atmosfera była jeszcze bardziej radosna i pełna energii.

Cały warsztat aktywnej rehabilitacji był nie tylko doskonałą okazją do nauki i doskonalenia umiejętności, ale również stworzył przyjazne środowisko, w którym każdy mógł czerpać radość z aktywności fizycznej i zdobywać nowe doświadczenia.

Wydarzenie to na pewno przyczyniło się do wzrostu wiedzy i motywacji uczestników, umożliwiając im lepsze zrozumienie technik rehabilitacyjnych, dbania o skórę oraz korzyści płynących z aktywności fizycznej. Cieszymy się, że tak wartościowy warsztat odbył się w naszej społeczności, dając uczestnikom możliwość rozwoju i integracji poprzez pozytywne doświadczenia.