Warsztat w Mrzeżynie

W terminie 28.02-02.03.2023 r. w Mrzeżynie realizowany był Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” .

Grupę uczestników Warsztatu stanowiło 5 osób. Wszyscy brali udział w listopadowym Obozie AR. Warsztat był okazją do doskonalenia i szlifowania wybranych umiejętności.

W programie uwzględniono zgłoszone potrzeby od samych uczestników.

Trenowaliśmy przemieszczanie ciała, transfery, elementy samoobsługi, realizowaliśmy trening na basenie i na kręgielni oraz daliśmy wytyczne do samodzielnych ćwiczeń w domu. Był to Warsztat podsumowujący całoroczną pracę z uczestnikami w ramach wsparcia w miejscu zamieszkania. Pozwolił nam zaobserwować jakie zmiany udało się im wdrożyć i co w praktyce realizują w domu.

Dziękujemy Uczestnikom za otwartość, za bezcenne dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Kadra Warsztatu