WAZ oczami Uczestniczki

Osoby uczestniczące w Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, realizowanym w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, finansowanym ze środków PFRON, spędziły bardzo aktywny i pełen wyzwań tydzień w szczecińskim hotelu Bosak w terminie 04-12.02.2023 r.

Najważniejszymi punktami programu była wizyta u dostępnego pracodawcy w Decathlon, trwające ponad dwa dni warsztaty z doradcą zawodowym oraz bal karnawałowy! Nie zabrakło także okazji do integracji z kadrą i woluntariuszami (bardzo dziękuję za ogrom wsparcia i życzliwości). Na wizycie w Decathlon poznaliśmy funkcjonowanie sklepu od podszewki oraz dowiedzieliśmy się na jakie szczegóły zwraca się uwagę przy rekrutacji.

Bardzo intensywne, ale ciekawe były spotkania z doradcą zawodowym. Uczyliśmy się mówić o naszych mocnych stronach i umiejętnościach, przygotowywać CV, negocjować, zwracać uwagę na werbalną i niewerbalną komunikację w procesie rekrutacji, szczególnie rozmów kwalifikacyjnych.

Z pracownikami i wolontariuszami FARu odbywały się zajęcia indywidualne i praca w grupach. Szczególnie cenny był dla mnie moduł z załatwianiem własnych spraw (np. zlecenia na wózek inwalidzki) oraz próbne rozmowy kwalifikacyjne.

Tydzień zwieńczyły przygotowania do balu karnawałowego dla dzieci, który odbył się w sobotę. Byliśmy jego współorganizatorami (przygotowaliśmy salę i dekorację). Mam nadzieję, że daliśmy przykład małym podopiecznym, że na wózku można się bawić.

Dla mnie ten obóz był wyjątkowym doświadczeniem. Przekonałam się, że radzę sobie bardzo dobrze i jestem przygotowana na różne scenariusze i wyzwania.

Uczestniczka WAZ
Katarzyna Goworek