Uczestnicy WAZu w Czudźcu na sali gimnastycznej. Cwiczenie jazdy wózkiem przez progi

WAZ w Czudcu 19-27.10.2023

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” odbył się WAZ w miejscowości Czudec, w dniach 19-27.10.2023 r.

Bazą Warsztatu dla 10 uczestników (7 poruszających się na wózkach inwalidzkich i 3 osób chodzących) oraz 8-osobowej kadry (w tym 3 wolontariuszy) był ośrodek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu.

Celem WAZ było pobudzenie form aktywizacji zawodowej, umożliwiających BO wejście na rynek pracy, poprzez: zdobycie istotnych informacji, umiejętności i wiedzy, niezbędnych do realizowania się w różnych sferach życia psychofizycznego, uwzględnienie potrzeb związanych z psychofizyczną sferą funkcjonowania w życiu codziennym, zwiększenie aktywności fizycznej oraz podniesienie u niektórych uczestników poziom samoobsługi i samodzielności. 

Do realizacji tego celu służyły: zajęcia z doradztwa zawodowego w zakresie różnych bloków tematycznych, połączonych z wykładami, testami i ćwiczeniami, zajęcia praktyczne z techniki jazdy na wózkach, zajęcia z treningu ogólno-usprawniającego, zajęcia z dyscyplin sportowych takich jak: łucznictwo, tenis stołowy, boccia,  gry świetlicowe oraz zajęcia z treningu kompetencji społecznych.

Wszystkie zajęcia miały na celu wzmocnienie potencjału osobistego uczestników, budowanie i rozwijanie relacji miedzy ludzkich a co za tym idzie integrację całej grupy. Wszystkie zajęcia były przeprowadzone planowo wg harmonogramu WAZ

Założony program WAZ zrealizowano w całości dzięki zaangażowaniu uczestników i dobrej pracy kadry.