Nasza delegacja, Łukasz i Dawid w towarzystwie Jany, która jest etatowym pracowniczką Instytutu Guttmann Foundation.

Wizyta w Barcelonie

W dniach 10-13 kwietnia nasza delegacja, składająca się z dwóch instruktorów, udała się do Barcelony w ramach wizyty studyjnej w projekcie „Wolontariat W FAR jest tez dla CIEBIE”.

Korzystając z gościnności The Institut Guttmann Foundation, mieliśmy okazję zapoznać się z ich działalnością, która wspiera osoby po uszkodzeniu rdzenia kręgowego oraz urazach czaszkowo-mózgowych.

Proces wsparcia obejmuje rehabilitację kliniczną w Institut Guttmann, naukę niezależnego życia w mieszkaniach treningowych, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizację zajęć i obozów z elementami Aktywnej Rehabilitacji.

Spotkanie odbyło się w Institut Guttmann, miejscu, gdzie pacjenci otrzymują podstawowe wsparcie rehabilitacyjne. Instytut ten robi ogromne wrażenie, a jego program rehabilitacji obejmuje szeroki zakres aspektów samodzielności i niezależności pacjentów Zespół specjalistów, w skład którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, psychologowie, pracownicy socjalni, logopedzi (w przypadku osób z urazem czaszkowo-mózgowym) oraz instruktorzy na wózkach (w przypadku urazów rdzenia kręgowego), pracuje wspólnie nad poprawą stanu pacjentów.

Wyjątkowym elementem procesu rehabilitacji jest równoczesna praca fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego na sali do kinezyterapii i treningu umiejętności samoobsługowych. Pacjenci mają również dostęp do samochodów treningowych oraz testowania rozwiązań ułatwiających przyszłe prowadzenie samochodu. W trakcie pobytu w instytucie, pacjenci mają również możliwość przetestowania wszystkich możliwych urządzeń i technologii wspomagających np. korzystanie z komputera lub innych urządzeń do komunikacji czy pracy.

W posiadaniu ośrodka jest specjalna drukarka 3D, dzięki której powstają małe elementy wspomagające samodzielne funkcjonowanie. Mieliśmy okazję zobaczyć, proces tworzenia elementu wspierającego grę na gitarze dla osoby z niesprawnymi dłońmi. Oczywiście standardem jest nauka techniki jazdy wózkiem inwalidzkim po przeszkodach.

W procesie aktywizacji, który odbywa się również poza instytutem, kluczową rolę odgrywa wsparcie wolontariuszy, którzy pomagają w organizacji zajęć i aktywności poza środowiskiem klinicznym. Ich zadania obejmują asekurację oraz pomoc podczas korzystania z komunikacji miejskiej. Dodatkowo, wolontariusze uczestniczą w organizacji obozów sportowych, podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności w różnych dyscyplinach, w tym w sportach wodnych.

Model działania The Institut Guttmann Foundation przypomina nam ten, który mieliśmy okazję obserwować podczas wizyty studyjnej w Sunnaasstiftelsen w Oslo. Obie organizacje współpracują ze sobą, choć różnią się w formie rekrutacji wolontariuszy. W Katalonii rekrutacja opiera się głównie na członkach rodzin oraz osobach z bliskiego otoczenia (koledzy ze szkoły, przyjaciele), tworząc spójną grupę zaangażowanych osób, które wspierają działania Fundacji. Ten proces przebiega naturalnie, opierając się na zaangażowaniu i identyfikacji z celami The Institut Guttmann Foundation.

Wizyta studyjna została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania
i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie: 354 600,00 zł
Wartość zadania: 362 250,00 zł