Przedstawiciele FAR zapoznają się z funkcjonowaniem oddziału rehabilitacji w szpitalu Sunnaas. 20-22.12.2023, Oslo, Norwegia.

Wizyta studyjna w Norwegii

Oslo 20-22.12.2023 r.

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia trzech przedstawicieli FAR udało się do Oslo, stolicy Norwegii, w ramach wizyty studyjnej w projekcie „Wolontariat W FAR jest też dla CIEBIE”. Naszym celem było zaznajomienie się z metodami pracy i zaangażowania wolontariuszy przez Fundację Sunnaasstiftelsen. Jest to prężnie działająca organizacja na rzecz osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz osób z urazami czaszkowo-mózgowymi. Do ich działań należy organizacja zajęć i obozów Aktywnej Rehabilitacji, często z motywami przewodnimi tj. obóz narciarski, obóz zimowy, obóz letni etc.

Podczas wizyty mieliśmy okazję zaznajomić się z procesem rekrutacji wolontariuszy i uczestników. Jeden z głównych punktów programu obejmował zapoznanie się z funkcjonowaniem oddziału rehabilitacji w szpitalu Sunnaas. To miejsce jest pierwszym etapem rehabilitacji dla osób po urazach rdzenia kręgowego oraz urazach czaszkowo-mózgowych, by następnie przenieść się pod opiekę Sunnaasstiftelsen.

Przebieg rehabilitacji robi ogromne wrażenie. Sposób na jakim oparte jest zarządzanie oddziałem sprawia, że rehabilitacja ukierunkowana na funkcjonowanie, jest bardzo ważnym elementem w powrocie pacjentów do samodzielnego i niezależnego życia. Sprawia to, że na kolejnym etapie rehabilitacji w Sunnaastiftelsen mogą w większej mierze koncentrować się na aktywnościach czysto sportowych lub aktywnościach rekreacyjnych. Korelacja pomiędzy działaniami Szpitala i organizacji pozarządowej jest zdumiewająca a jej efekty pozytywnie odbijają się na jakości życia osób po URK.

Oddział rehabilitacyjny pełni także funkcję „ważnego źródła” wolontariuszy zaangażowanych w działania Sunnaasstiftelsen. Głównie są to studenci kierunków medycznych, którzy trafiają do szpitala w ramach zajęć i praktyk. Obozy doskonale uzupełniają ich wiedzę i umiejętności zdobywane podczas edukacji, co motywuje ich do długotrwałego wsparcia Fundacji.

Wizyta studyjna przedstawicieli FAR na oddziale rehabilitacji w szpitalu Sunnaas.. 20-22.12.2023, Oslo , Norwegia
Zdjęcie: Przedstawiciele FAR zapoznają się z funkcjonowaniem oddziału rehabilitacji w szpitalu Sunnaas.

Wizyta studyjna została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie: 354 600,00 zł
Wartość zadania: 354 600,00 zł
Okres realizacji: 01.09.2023 – 31.08.2026