Wolontariat w FAR jest też dla Ciebie!

Z przyjemnością informujemy o naszym nowym projekcie, który  został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinasowanie w  ramach Konkursu „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”. To inicjatywa realizowana w ramach Rządowego Programu Korpus Solidarności.

Głównym celem naszego projektu jest stworzenie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem w FAR, co przyczyni się do zwiększenia liczby wolontariuszy zaangażowanych systematycznie i długoterminowo. Chcemy również podnieść jakość oferowanych form wolontariatu oraz rozwijać nasze umiejętności współpracy z wolontariuszami.

W ramach tego projektu planujemy wprowadzić nowe, wcześniej nie praktykowane formy aktywności zarówno dla naszych wolontariuszy, pracowników oraz instruktorów. Będą to między innymi minigranty, szkolenia w szerszej niż dotychczas formie, wizyty studyjne.   W ramach projektu wsparcie otrzyma też koordynator wolontariatu, tak by wszystkie działanie były nie tylko wysokiej jakości ale i spójne.

Cały projekt zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 354 600,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Zapraszamy Ciebie do udziału w naszym projekcie i do wspólnego działania na rzecz rozwoju wolontariatu w FAR. To także dla Ciebie!

logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, logo Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego , logo Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030