Zaproszenie na szkolenie

SZKOLENIE Z ZAKRESU INSTRUMENTÓW SYSTEMU OCENY FUNKCJONALNEJ W REHABILITACJI Z ZASTOSOWANIEM ICF DLA KADRY OŚRODKÓW REHABILITACYJNYCH NA ETAPIE UPOWSZECHNIANIA SYSTEMU

Szkolenie odbywać się będzie w formie on-line i będzie zakończone wydaniem certyfikatu dla uczestnika szkolenia. Wszystkie informacje organizacyjne oraz dokumentację dotyczącą rekrutacji na szkolenie znajdziecie Państwo pod linkiem https://forms.gle/RMpVt7aTrjJuEDCDA

Załączniki

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE [PDF] »