Uczestnicy i kadra Wrsztatu Aktywnej Rehabilitaci w Lublinie 19-21.01.2024. Zdjęcie zbiorowe we wnętrzu

Zimowy Warsztat „Pod Kasztanami”

W dniach 19-21.01.2024 r. odbył się Warsztat Aktywnej Rehabilitacji regionu lubelskiego w pięknym miejscu „Hotel pod kasztanami ” w Lublinie, organizowany w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”.

W Warsztacie brało udział pięciu uczestników mających na celu doskonalenie wszelkich umiejętności. Pokonaliśmy kilka progów, poćwiczyliśmy przy skocznej muzyce, odpoczęliśmy przy grze BOCCIA.

Wieczorne spotkania karciane dały nam wiele radości i śmiechu do łez. Mimo tak krótkiego czasu trwania Warsztatu, uczestnicy zdołali zyskać nowe umiejętności i podzielić się doświadczeniami z kolegami. Po pożegnaniu wszyscy rozjechali się do domów.

Dziękujemy za miło spędzony czas.
Kadra

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych