Zapytanie ofertowe nr 3/OAR/dzieci/2024-2025

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji.

KOREKTA ZAPYTANIA nr  3/OAR/dzieci/2024-2025 – Korektę nanosimy ze względu na wystąpienie błędu pisarskiego. Korekcie ulega termin obozu AR dla dzieci – poprawny termin: 11-19.06.2024 r.

Załączamy poprawne dokumenty:

Załączniki

2024.05.16 Zapytanie ofertowe nr 3/OAR/dzieci/2024-2025, korekta [PDF] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty nr 3/OAR/dzieci/2024-2025, korekta [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy nr 3/OAR/dzieci/2024-2025, korekta [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy nr 3/OAR/dzieci/2024-2025, korekta [DOC] »