Flaga oraz godło Polski

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – członek European Spinal Cord Injury Federation

Zadanie „Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – członek European Spinal Cord Injury Federation” finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Numer umowy: 48/PROO/5/2023.
Wartość zadania publicznego: 8 862,50 zł

Sponsorzy projektu
logo Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, logo Narodowego Instytutu Wolności, logo Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
O projekcie

Dzięki otrzymanemu finasowaniu Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w dniach 31 maja – 3 czerwca 2023 roku, uczestniczyła w kongresie ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation) w Salonikach.

Uczestnictwo w kongresie jak również przystąpienie do European Spinal Cord Injury Federation, możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wartość otrzymanej dotacji 8 862,50 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Poprzez realizację zadania „Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – członek European Spinal Cord Injury Federation”, nasza organizacja nie tylko mogła uczestniczyć w kongresie ale również stać się pełnoprawnym członkiem, gdyż zgodnie z głosowaniem delegatów w dniu 1 czerwca 2023 została oficjalnie przyjęta do stowarzyszenia. Celem członkostwa FAR w ESCIF poza wymianą doświadczeń będzie rozwijanie standardów wsparcia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w ramach programów aktywizacji i włączenia społecznego.

European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) to Europejska Federacja organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Głównym celem federacji jest ciągła poprawa jakości życia osób z urazem rdzenia kręgowego na terenie całej Europy. ESCIF tworzy ogólnodostępną sieć do wymiany informacji związanych z tym schorzeniem oraz jego następstwami. Dzięki temu aranżuję przestrzeń do wymiany dobrych praktyk na bazie doświadczeń w poszczególnych krajach. Zapewnia jedność w walce o lepsze funkcjonowanie i przezwyciężanie wyzwań napotykanych przez te osoby każdego dnia. Prowadząc działania reprezentuje interesy swoich członków, zmieniając czynniki środowiskowe wpływające na jakość życia.