Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX

Projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”).

Całkowita wartość projektu wynosi 7 351 617,28 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 7 086 777,28 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sponsorzy projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
O projekcie

Celem projektu jest:

  • poprawa umiejętności związanych z poruszaniem się,
  • poprawa umiejętności z zakresu samoobsługi,
  • uzyskanie jak największej niezależności psychicznej,
  • uzyskanie jak największej niezależności fizycznej,
  • podniesienie stopnienia świadomości własnego ciała,
  • podniesienie poziomu integracji ze środowiskiem i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej,
  • włączenie do instruktażu rodziców – pokazanie im wachlarza możliwości ich dziecka, praca z rodziną, odpowiedzi na pytania trudne i delikatne.

Oferowane formy wsparcia:

Indywidualnie wsparcie stacjonarne i online

Chcąc zapewnić indywidualne wsparcie całej rodzinie dziecka z niepełnosprawnością, Instruktorzy AR w ramach projektu docierają do domu lub miejsca aktualnego pobytu dziecka na terenie całej Polski. Przekazują wiedzę i praktyczne umiejętności najbardziej adekwatne do potrzeb dziecka i opiekunów.

Aby ułatwić kontakt dzieci i rodziców z Instruktorem AR proponujemy spotkania w trybie online poprzez platformę ZOOM. W trakcie 2- godzinnych sesji dzieci mogą poćwiczyć, otrzymają niezbędną wiedzę merytoryczną a rodzice będą mogli wyjaśnić ważne dla nich zagadnienia nie wychodząc z domu.

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci i rodziców

Praca z dziećmi w różnym wieku, z różnych środowisk i specyfika niepełnosprawności niesie ze sobą potrzebę stworzenia elastycznego programu działań. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu organizuje trzydniowe Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji przeznaczone dla małych  grup uczestników.

Na zajęcia zapraszamy zwłaszcza dzieci w wieku 4-6 lat wraz z jednym z rodziców (dzieci zbyt małe, aby mogły uczestniczyć w standardowych Obozach Aktywnej Rehabilitacji). Odrębną formą Warsztatów są zajęcia weekendowe dla nastolatków podczas, których młodzież uczy się samodzielnie wkraczać w samodzielność.

Obóz Aktywnej Rehabilitacji

Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Celem obozu jest,  aby poprzez prezentację wzorców osobowych – instruktorów poruszających się na wózkach oraz aktywny trening umożliwić uczestnikom rozwijanie swoich umiejętności oraz wzmocnienie ich wiary w siebie. W konsekwencji obozy pozwalają na wyrobienie w dzieciach jak największej samodzielności i niezależności. W przypadku dzieci, które dorastają jako osoby z niepełnosprawnością, udział w obozie pomaga im w uzyskaniu pozytywnego obrazu samego siebie, co jest dla niezwykle istotne.

Zajęcia regionalne

Jednym z elementów specjalistycznego projektu skierowanego do dzieci jest organizacja zajęć o charakterze ogólnousprawniającym i społecznym.

Na tle szerokiej oferty zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością, FAR proponuje rzecz nietuzinkową: spotkania ukierunkowane na samodzielność i aktywność uczestników. Tu rodzice mogą zająć się sobą i swoimi problemami w trakcie zajęć przygotowanych specjalnie dla nich, zaś dzieci pozostawione pod opieką wykwalifikowanej kadry rozwijają swoją potrzebę działania, samodzielności i odrębności.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej FAR far.org.pl oraz na FB danego regionu FAR.