Flaga oraz godło Polski

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII

Projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „Sięgamy po sukces”).

Całkowita wartość projektu wynosi 6 105 972,36 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 5 871 772,36 zł. 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sponsorzy projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
O projekcie

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się rodziców wraz z dziećmi do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”

Czas realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach zadań zleconych – Konkurs 1/2020 pn. „Sięgamy po sukces”, kierunek pomocy 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, umowa ZZB/000774/BF/D).

Cel projektu

Naszym celem jest, aby dzieci, które biorą udział w projekcie:

  • poprawiły umiejętności związane z poruszaniem się,
  • poprawiły umiejętności z zakresu samoobsługi,
  • uzyskały jak największą niezależność psychiczną,
  • uzyskały jak największą niezależność fizyczną,
  • podniosły stopnień świadomości własnego ciała,
  • podniosły poziom integracji ze środowiskiem i umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej,
  • włączenie do instruktażu rodziców – pokazanie im wachlarza możliwości ich dziecka, praca z rodziną, odpowiedzi na pytania trudne i delikatne.

Pragniemy pokazać dzieciom osoby dorosłe, które poruszają się na wózku i które dzięki swoim osiągnięciom: w życiu zawodowym, sporcie, w życiu prywatnym mogą stanowić niezwykle inspirujący wzorzec osobowy.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Warunki przystąpienia do projektu

  • wiek od 4 do 16 lat,
  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  • posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych trudności w chodzeniu; poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu dostępny jest w kalendarium. Szczegółowe informacje oraz terminy pozostałych działań dostępne są w regionalnych biurach FAR.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w biurach regionalnych na terenie całego kraju.