Flaga oraz godło Polski

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII

Projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”).

Całkowita wartość projektu wynosi 6 673 479,68 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 6 387 459,68 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sponsorzy projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
O projekcie

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się rodziców wraz z dziećmi do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”

Czas realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.03.2024

 

Cel projektu

 • poprawa umiejętności związanych z poruszaniem się,
 • poprawa umiejętności z zakresu samoobsługi,
 • uzyskanie jak największej niezależność psychiczną,
 • uzyskanie jak największej niezależność fizyczną,
 • podniosienie stopnienie świadomości własnego ciała,
 • podniosienie poziomu integracji ze środowiskiem i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej,
 • włączenie do instruktażu rodziców – pokazanie im wachlarza możliwości ich dziecka, praca z rodziną, odpowiedzi na pytania trudne i delikatne.

Pragniemy pokazać dzieciom osoby dorosłe, które poruszają się na wózku i które dzięki swoim osiągnięciom: w życiu zawodowym, sporcie, w życiu prywatnym mogą stanowić niezwykle inspirujący wzorzec osobowy.

Warunki przystąpienia do projektu

 • wiek od 4 do 16 lat,
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych trudności w chodzeniu; poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu dostępny jest w kalendarium. Szczegółowe informacje oraz terminy pozostałych działań dostępne są w regionalnych biurach FAR.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w biurach regionalnych na terenie całego kraju »

 

Oferowane formy wsparcia:

Indywidualnie wsparcie

Chcąc zapewnić indywidualne wsparcie całej rodzinie dziecka niepełnosprawnego, nasi Instruktorzy w ramach projektu docierają do domu lub miejsca aktualnego pobytu dziecka na terenie całej Polski. Przekazują wiedzę i praktyczne umiejętności najbardziej adekwatne do potrzeb dziecka i opiekunów.

Podczas rozmowy z dzieckiem i rodzicami Instruktor stara się indywidualnie spojrzeć na każdy problem. Odpowiada na nurtujące pytania, kieruje i wskazuje przykładowe rozwiązania. Dziecko może uczyć się umiejętności dnia codziennego tj: samodzielnego przesiadania się, ubieranie, samocewnikowania we własnym pokoju i warunkach, jakie ma na co dzień.

Rodzice dowiedzą się jakie wsparcie mogą otrzymać ze strony Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i jaki plan działania w projekcie przygotował Instruktor dla ich dziecka.

Co dają spotkania indywidualne?

 • diagnoza potrzeb dziecka i rodzica,
 • indywidualne podejście do danego dziecka i całej rodziny,
 • indywidualna praca w domu  z dzieckiem – np. nauka podstawowych czynności samoobsługowych: ubieranie  się , rozbieranie,  przesiadanie się na toaletę
 • indywidualna praca z rodziną, odpowiedzi na pytania trudne i delikatne
 • pokazanie dziecku jego możliwości we własnym otoczeniu
 • włączenie do instruktażu rodziców – pokazanie im wachlarza możliwości ich dziecka
 • wsparcie specjalisty – mentoring i zajęcia coachingowe, terapia psychologiczna, interwencja pedagogiczna, zajęcia z doradcą personalnym, praca z dzieckiem z zastosowaniem metod fizjoterapeutycznych, oraz inne interwencje dostosowane do aktualnych potrzeb BO, wynikających z udziału w programie aktywizacji.
Warsztat Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci i rodziców

Praca z dziećmi w różnym wieku, z różnych środowisk i specyfika niepełnosprawności niesie ze sobą potrzebę stworzenia elastycznego programu działań. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu organizuje trzydniowe Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji przeznaczone dla małych  grup uczestników.

Uczestnicy tego rodzaju wsparcia to rodziny ukierunkowane na rozwiązanie podobnych problemów.

Na zajęcia zapraszamy zwłaszcza dzieci w wieku 4-6 lat wraz z jednym z rodziców, dzieci zbyt małe, aby mogły uczestniczyć w standardowych Obozach Aktywnej Rehabilitacji. Wspólne wraz z rodzicem uczestniczenie w zajęciach pozwala później na stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach życia domowego. Planując indywidualną pracę z każdym dzieckiem uczestniczącym w zajęciach pragniemy, aby  stało się jak najbardziej samodzielne. Rodzicom natomiast chcemy uświadomić, że ich syn czy córka  może zyskać bardzo duży stopień niezależności w życiu codziennym; przekazujemy im także kompendium wiedzy na tematy medyczne, psychologiczne i prawne związane z niepełnosprawnością dziecka.

Odrębną formą Warsztatów są zajęcia weekendowe dla nastolatków.

Obóz Aktywnej Rehabilitacji

Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Celem obozu jest,  aby poprzez prezentację wzorców osobowych – instruktorów poruszających się na wózkach – oraz aktywny trening umożliwić uczestnikom rozwijanie swoich umiejętności oraz wzmocnienie ich wiary w siebie i, w konsekwencji, wyrobienie w dzieciach jak największej samodzielności i niezależności. W przypadku dzieci, które dorastają jako osoby niepełnosprawne, pomoc w uzyskaniu pozytywnego obrazu samego siebie jest niezwykle istotna.

Nasz cel osiągamy poprzez szereg usystematyzowanych działań. Dzieci mają możliwość wypróbowania swoich sił w zakresie różnych dyscyplin sportowych, w trakcie zajęć treningowych, które są odpowiednio dopasowane do  ich potrzeb oraz możliwości.

Poza zajęciami treningowymi dzieci mają szansę „pomajstrować” przy swoich wózkach pod kierunkiem instruktorów oraz, bawiąc się, zdobywać i rozwijać umiejętności związane z samoobsługą – samodzielne ubieranie się, sprzątanie po sobie – ścielenie łóżka, składanie ubrań. Jest też dużo czasu odpoczynek, rozmowy w grupie i nawiązywanie nowych przyjaźni. Każde dziecko ma swojego własnego instruktora poruszającego się na wózku oraz opiekuna pełnosprawnego.

Bardzo ważny jest fakt, że instruktorzy prowadzący zajęcia na obozie sportowym dla dzieci są w większości osobami poruszającymi się na wózkach i prezentując swoje własne doświadczenia stanowią konkretny, silnie przemawiający i inspirujący wzorzec dla uczestników.

Zajęcia regionalne

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji rozpoczęła działania w ramach specjalistycznego projektu skierowany do dzieci i młodzieży. Jednym z jego elementów jest organizacja zajęć o charakterze rehabilitacyjno-sportowym.

Na tle szerokiej oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, FAR proponuje rzecz nietuzinkową: spotkania ukierunkowane na samodzielność i aktywność uczestników. Tu rodzice mogą zająć się sobą i swoimi problemami w trakcie zajęć przygotowanych specjalnie dla nich, zaś dzieci pozostawione pod opieką wykwalifikowanej kadry rozwijają swoją potrzebę działania, samodzielności i odrębności.

Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw ruchowych. W trakcie zabawy dzieci ćwiczą:

 • współzawodnictwo (z poszanowaniem zasad fair-play);
 • współpracę w grupie;
 • koordynację ruchową, szybkość, siłę, gibkość i wytrzymałość;
 • utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
 • integracje z rówieśnikami

Metodyka zajęć została dobrana w taki sposób, aby jak najefektywniej prowadzić do zaplanowanych rezultatów. Z punktu widzenia ogólno wychowawczego gry i zabawy ruchowe są znakomitym bodźcem do podjęcia aktywności także w innych dziedzinach, znany jest także ich dobroczynny wpływ na sferę psychiczną człowieka, także małego.
Pracę z dzieckiem prowadzimy w trzech etapach: odznaczają się różnym stopniem trudności  związanym z wiekiem i możliwościami psychofizycznymi dziecka.

Tematyka zajęć jest urozmaicona i zmienia się w ciągu roku. W całej Polsce obowiązuje jednak ta sama podstawa programowa, która gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów.

Co daje dzieciom udział w zajęciach?

 • usprawnianie fizyczne: kompensacja różnego rodzaju braków i uszkodzeń narządu ruchu, rozwijanie sprawności fizycznej, profilaktyka i korekta wad postawy;
 • naukę i doskonalenie techniki jazdy na wózku (pokonywanie barier architektonicznych);
 • zwiększenie samodzielności oraz poczucia własnych możliwości;
 • kształtowanie wartościowych postaw społecznych: przyzwyczajanie do działania w zespole, naukę przestrzegania przepisów i zasad, naukę wchodzenia w role wymagające różnych cech np. sędzia w grze – sprawiedliwy i bezstronny lub uczestnik gry – zdyscyplinowany i podporządkowany interesom grupy;
 • kształtowanie poprzez zabawę cech sprzyjających osiąganiu odpowiednich wyników w nauce: uwaga, pamięć, orientacja, spostrzegawczość, refleks itp.;
 • nawiązywanie kontaktów i więzi z rówieśnikami,
 • odprężenie, dobrą zabawę.

Co daje rodzicom udział w zajęciach?

 • wiedzę na temat parametrów doboru odpowiedniego dla dziecka sprzętu ortopedycznego,
 • naukę asekuracji dziecka podczas zajęć techniki jazdy,
 • zwiększenie własnego poczucia bezpieczeństwa – jestem bardziej świadomy problematyki związanej z niepełnosprawnością mojego dziecka (udział w wykładach o następstwach przepukliny oponowo-rdzeniowej, odleżynach, urologii, diecie)
 • wskazanie rozwiązań związanych  z dostosowaniem mieszkania, domu i jego najbliższego otoczenia, z wyborem szkoły, wyborem specjalisty, zaznajomienie się z prawami przysługującymi osobom niepełnosprawnym,
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami,
 • poczucie przynależności do grupy,
 • wspólny cel działania,
 • poczucie sprawczości,
 • nabycie umiejętności dostrzegania potencjału swojego dziecka, które może stać się samodzielne,
 • kontynuację i przeniesienie na domowy grunt umiejętności nabytych przez dziecko  podczas zajęć regionalnych lub szkoleń weekendowych,
 • zrozumienie, że dziecko jest indywidualną jednostką, która ma prawo do autonomii, samodzielności i realizowania się.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Plakat- Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim

Załączniki

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU – Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII [PDF] »