Flaga oraz godło Polski

Organizacja imprez sportowych

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że w 2023 roku otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i będzie realizować cykl imprez sportowych.

Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania „Organizacja imprez sportowych”

Wartość dofinansowania – 400 000,00 zł
Całkowita wartość zadania – 490 480,00 zł
Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych fundacji „FAR”.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Sponsorzy projektu
Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki
O projekcie

Planowane we wniosku imprezy są kontynuacja zadań realizowanych przez FAR w latach ubiegłych. W 2023 roku planujemy zorganizować cykl imprez sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania planowane są imprezy, w niewielkim stopniu różniące się między sobą formą organizacyjną, dyscyplinami i konkurencjami sportowymi oraz wiekiem uczestników. Wszystkie zaplanowane imprezy odbędą się zgodnie z przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do stanu epidemii w Polsce.

Planowane Spartakiady stanowią celowe uzupełnienie zajęć grupowych organizowanych przez FAR na terenie całego kraju.

Aktywna forma spędzania czasu wolnego poprzez możliwość uczestnictwa w imprezach sportowo – ruchowych z jednej strony stanowi formę rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś jest sposobem na integrację i nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu, możliwość nawiązywania nowych kontaktów i rozwijania umiejętności społecznych. Jest to, poza podstawowymi celami projektowymi, dodatkowa wartość organizacji wsparcia w formule rywalizacji sportowej. Udział w zawodach ma także na celu wzmocnienie więzi z kolegami, wyzwolenie poczucia odpowiedzialności za współpartnerów w zespole, integrację. Wspólne działania mają za zadanie kształtowanie właściwego stosunku do rówieśników a jednocześnie podnosić jakość życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Możliwość uczestniczenia we wspólnej imprezie jest dodatkowym znakomitym bodźcem wyzwalającym zaradność, samodzielność, ambicje i wiele innych umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie.

Cele szczegółowe zaplanowanych imprez, zgodnie z zapisami „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.”

 1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia,
 2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej,
 3. kształtowanie zdrowego stylu życia,
 4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika,
 5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych,
 6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku,
 7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane imprezy sportowe

 • I Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 6 czerwca 2023, Łódź
 • Wielkopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 17 czerwca 2023, Poznań
 • Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 26-28 czerwca 2023, Spała
 • Warmińsko mazurska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 26 sierpnia 2023, Wilkasy
 • II Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 2 września 2023, Łódź
 • Mazowiecka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 3 września 2023, Warszawa
 • III Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 10 października 2023,  Łódź
 • Kujawsko-pomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 3 grudnia 2023, Cetniewo
 • Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 28 października 2023, Mikołów

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych imprez oraz możliwości w nich udziału prosimy o kontakt z biurem centralnym oraz biurami regionalnymi FAR.