Flaga oraz godło Polski

Organizacja imprez sportowych

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że w 2024 roku otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i będzie realizować cykl imprez sportowych.

Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania „Organizacja imprez sportowych”

Wartość dofinansowania – 400 000,00 zł
Całkowita wartość zadania – 461 440,00

Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych Fundacji „FAR”.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Sponsorzy projektu
Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki
O projekcie

Planowane we wniosku imprezy są kontynuacja zadań realizowanych przez FAR w latach ubiegłych. W 2024 roku planujemy zorganizować cykl imprez sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania planowane są imprezy, w niewielkim stopniu różniące się między sobą formą organizacyjną, dyscyplinami i konkurencjami sportowymi oraz wiekiem uczestników. Wszystkie zaplanowane imprezy odbędą się zgodnie z przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do stanu epidemii w Polsce.

Planowane Spartakiady stanowią celowe uzupełnienie zajęć grupowych organizowanych przez FAR na terenie całego kraju.

Aktywna forma spędzania czasu wolnego poprzez możliwość uczestnictwa w imprezach sportowo – ruchowych z jednej strony stanowi formę rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś jest sposobem na integrację i nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu, możliwość nawiązywania nowych kontaktów i rozwijania umiejętności społecznych. Jest to, poza podstawowymi celami projektowymi, dodatkowa wartość organizacji wsparcia w formule rywalizacji sportowej. Udział w zawodach ma także na celu wzmocnienie więzi z kolegami, wyzwolenie poczucia odpowiedzialności za współpartnerów w zespole, integrację. Wspólne działania mają za zadanie kształtowanie właściwego stosunku do rówieśników a jednocześnie podnosić jakość życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Możliwość uczestniczenia we wspólnej imprezie jest dodatkowym znakomitym bodźcem wyzwalającym zaradność, samodzielność, ambicje i wiele innych umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie.

Cele szczegółowe zaplanowanych imprez, zgodnie z zapisami „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

 • zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia,
 • wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika,
 • tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane imprezy sportowe

 1. I Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 16 maja 2024, Łódź
 2. II Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 1 czerwca 2024, Łódź
 3. Dolnośląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 20 lipca 2024, Wrocław
 4. Pomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 24 sierpnia 2024, Cetniewo
 5. Warmińsko-mazurska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 31 sierpnia 2024, Iława
 6. I Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 31 sierpnia 2024, Mikołów
 7. Mazowiecka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 1 września 2024, Warszawa
 8. Wielkopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 7 września 2024, Poznań
 9. II Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 14 września 2024, Bieruń
 10. Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, 16-18 września, Spała
 11. III Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 17 października 2024, Łódź

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych imprez oraz możliwości w nich udziału prosimy o kontakt z biurem centralnym oraz biurami regionalnymi FAR.