Flaga oraz godło Polski

Organizacja zajęć sekcji sportowych

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że w 2024 roku otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i będzie realizować cykl zajęć sportowych.

Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania „Organizacja zajęć sportowych”

Wartość dofinansowania – 470 000,00
Całkowita wartość zadania – 510 240,00 zł
Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych fundacji „FAR”.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Sponsorzy projektu
Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Aktualności projektu


Brak wpisów dla tego projektu