OŚRODEK WSPARCIA ARCHITEKTURY DOSTĘPNEJ

O projekcie

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

Numer umowy: POWR.02.19.00-00-OW05/20
Wartość projektu: 7 156 682,82 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 6 031 652,28 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 1 125 030,54 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.12.2023

Cel projektu

Celem projektu jest uruchomienie w okresie od 06.2021 do 10.2023 ośrodka wsparcia podmiotów publicznych o nazwie Ośrodek Wsparcie Dostępności Architektonicznej (OWDA), którego działalność będzie polegała na wspieraniu podmiotów publicznych jako inwestorów w zakresie wzrostu dostępności architektonicznej obiektów i przestrzeni publicznych oraz w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

Planowane efekty w ramach projektu

  • uruchomienie ogólnopolskiej infolinii i portalu wspierającego podmioty publiczne w zakresie dostępności architektonicznej,
  • przygotowanie Raportu z realizacji wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego,
  • objęcie wsparciem min. 550 podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego,
  • uruchomienie pilotażowego ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

Wszystkie informacje o projekcie, trwających naborach oraz aktualnościach można znaleźć na stronie głównej projektu: https://owda.pfron.org.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: owda@pfron.org.pl
lub telefoniczny: 22 505 57 31

Udział w projekcie jest bezpłatny.
http://www.mapadotacji.gov.pl