Wolontariat

O projekcie

Kogo szukamy

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji podejmuje współpracę w ramach wolontariatu ze wszystkimi osobami, którym bliskie jest wsparcie społeczno-zawodowe osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim. Nie ma znaczenia wykształcenie, czy przygotowanie zawodowe do pracy z niepełnosprawnymi – liczy się chęć pomocy, zaangażowanie i gotowość do nauki potencjalnego wolontariusza.

Zadania Wolontariusza

Fundacja podejmuje szereg działań na rzecz osób z urazem rdzenia kręgowego i przepukliną oponowo-rdzeniową. Wolontariusze mogą włączyć się w wybrane projekty w zależności od potrzeb w danym oddziale regionalnym FAR. Pomoc może obejmować:

 • udział w zajęciach regionalnych dla dzieci i dorosłych,
 • udział w obozach dla dzieci i dorosłych,
 • udział w cyklicznych imprezach plenerowych,
 • prace biurowe,
 • prace graficzne,
 • tworzenie dokumentacji fotograficznej.

Od czego zacząć

Zapraszamy do kontaktu z biurami regionalnymi FAR wszystkich, którzy chcą się zaangażować w działania Fundacji. Podczas pierwszego spotkania w biurze pracownik fundacji wprowadza w zadania, metody pracy, specyfikę zajęć, a Wolontariusz wypełnia kartę zgłoszenia, która zawiera podstawowe informacje na temat zainteresowań, oczekiwań i możliwości czasowych ochotnika.

Zapewniamy

 • przeszkolenie w zakresie asekuracji osoby poruszającej się na wózku,
 • miłą atmosferę i zgrany zespół kadry i wolontariuszy,
 • profesjonalizm w działaniu,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach Fundacji,
 • zaświadczenia o pracy i referencje,
 • Porozumienie o współpracy (zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873)).