SKUTECZNA INTEGRACJA, SZANSĄ DLA CIEBIE

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR zaprasza do udziału w projekcie „SKUTECZNA INTEGRACJA, SZANSĄ DLA CIEBIE” realizowanym w ramach programuregionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Numer umowy: Nr FELD.07.05-IP.01-0098/23-00

Wartość projektu: 1 025 306,68 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 871 510,68 zł
Dofinansowanie ze środków z budżetu państwa: 102 530,66 zł

Wkład własny dofinansowany ze środków PFRON w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie: 51 265,34 zł

Okres realizacji: 01.04.2024 – 31.03.2026

  1. Jesteś osobą bierną zawodowo bądź zatrudnioną?
  2. Posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym ze sprzężeniem?
  3. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje albo podjąć zatrudnienie?

Skorzystaj z bogatej oferty form wsparcia! Udział w projekcie jest bezpłatny! Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziesz w zakładce Programy FAR.

W celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne zapraszamy do kontaktu:

Biuro Regionalne FAR
ul. Tatrzańska 109 pokój 210, 93-279 Łódź
tel.: 42 642 78 01, tel. kom.: 509 44 70 72
e-mail: Monika Mazur: lodzkie@far.org.pl lub Joanna Kurzyk-Nabiałek joanna.kurzyk@far.org.pl

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych