Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Skuteczna integracja, szansą dla Ciebie

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Skuteczna integracja, szansą dla Ciebie” wybrany do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Numer umowy: Nr FELD.07.05-IP.01-0098/23-00

Wartość projektu: 1 025 306,68 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 871 510,68 zł
Dofinansowanie ze środków z budżetu państwa: 102 530,66 zł

Wkład własny dofinansowany ze środków PFRON w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie: 51 265,34 zł

Okres realizacji: 01.04.2024 – 31.03.2026

Sponsorzy projektu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kalendarium projektu


Brak wpisów w kalendarium dla tego projektu