Flaga oraz godło Polski

Udział Instruktorów FAR w 62 doroczne Spotkanie Naukowe ISCoS 2023 w Edynburgu

Udział Instruktorów FAR w Spotkaniu Naukowym ISCoSd  – zadanie finansowane z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wartość otrzymanej dotacji 8 000,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

logo Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, logo Narodowego Instytutu Wolności, logo Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Kalendarium projektu


Brak wpisów w kalendarium dla tego projektu