Flaga oraz godło Polski

Wolontariat w FAR jest też dla CIEBIE

Zadanie „Wolontariat w FAR jest też dla CIEBIE” finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie: 354 600,00 zł

Wartość zadania: 354 600,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2023 – 31.08.2026

Sponsorzy projektu
logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, logo Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego , logo Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Kalendarium projektu


Brak wpisów w kalendarium dla tego projektu