Flaga oraz godło Polski

Wolontariat w FAR jest też dla CIEBIE

Zadanie „Wolontariat w FAR jest też dla CIEBIE” finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie: 354 600,00 zł

Wartość zadania: 354 600,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2023 – 31.08.2026

Sponsorzy projektu
logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, logo Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego , logo Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030
O projekcie

Głównym celem projektu jest stworzenie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem w FAR, co przyczyni się do zwiększenia liczby wolontariuszy zaangażowanych systematycznie i długoterminowo. Chcemy również podnieść jakość oferowanych form wolontariatu oraz rozwijać nasze umiejętności współpracy z wolontariuszami. W projekcie przewidujemy udział min. 90 wolontariuszy z min. 6 województw.

Działania realizowane będą w min. 6 województwach, ale naszym celem jest wypracowane standardów, które zostaną wdrożone we wszystkich 16 województwach.

Efektem projektu ma być również stworzenie PLANU ROZWOJU WOLONTARIATU w FAR, co zostanie wypracowanie wspólnie z Biurem Programu Korpusu Solidarności oraz uzyskanie przez FAR Certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • 12 mini grantów oraz 36 szkoleń dla wolontariuszy,
  • min. 6 wizyt studyjnych w organizacjach działających na rzecz osób z urazem rdzenia kręgowego,
  • opracowanie materiałów dla wolontariuszy z zakresu schorzenia, wózek inwalidzki, problemy fizjologiczne, technika jazdy, sport, trening kompetencji społecznych
  • 8 spotkań dla członków FAR i os. współpracujących w zakresie współpracy z wolontariuszami.

W ramach projektu wsparcie pozafinansowe otrzyma też koordynator wolontariatu, m.in. w formie Szkoły Dobrego Wolontariatu, tak by wszystkie działanie były nie tylko wysokiej jakości ale i spójne.

Każdy wolontariusz przystępujący do projektu otrzyma m.in.:

  • wsparcie koordynatora wolontariatu lub dedykowanego pracownika FAR,
  • szkolenia oraz wysokiej jakości materiały edukacyjne,
  • bieżące informacje o działaniach FAR, w ramach których może rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje.

Z każdym wolontariuszem zostanie zawarte porozumienie o wolontariacie, określające jego ścieżkę rozwoju, gdzie zostaną wskazane jakie działań będą realizowane, w jakim zakresie czasowym oraz miejscu.

Osoby zainteresowane udział w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu: Dawid Feder, dawid.feder@far.org.pl, tel. 609 996 114 lub przez System Obsługi Wolontariatu (SOW): https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/organization/1771

Załączniki

Zasady realizacji i udziału w projekcie „Wolontariat w FAR jest też dla CIEBIE” [DOCX] »

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie [DOC] »

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku [DOC] »

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. [DOC] »