Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 16/WAR/KAS/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek dwóch Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 3/DZ/WARMIŃSKO-MAZURSKIE/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na Regionalne Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji.

Czytaj więcej
Informacja o unieważnieniu postepowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr NR 4/LUBUSKIE z dnia 09.01.2024 r.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 6/SZFAR/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastrononicznej dla kadry i uczestników/czek Szkolenia FAR

Czytaj więcej
Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 z dnia 10.01.2024 r.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 2/KAZON/ŁÓDZKIE

Dotyczy materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów Projektu.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 3/TRANSPORT-S-WAR/KAS/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi transportowej sprzętu Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 16/OAR/KAS/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji.

Czytaj więcej
Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/ LUBELSKIE z dnia 13.12.2023 r.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 14/WAR/KAS/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji.

Czytaj więcej